søndag den 5. februar 2017

12 vittighedstegningtekster af Johannes Holbek

(skrevet af fra Silkeborg Museums 1992-katalog)

1.
Aa, Gud, hvor er det dog kedeligt at være ude at more sig! Nej, saa er det da meget morsommere at sidde hjemme og kede sig.

2.
To Mennesker.
"Jeg maa sige Dem, at jeg aldeles ikke forstaar Dem."
"Og jeg maa svare Dem, at det aldeles ikke fortørner mig."

3. 
Efter festen.
 "Glædeligt Nyt Aarhundrede, Allesammen!"
"Hold kæft, dit Fjols!"

4.
Ordensbygen, som drev over
"Det er saamænd ikke, fordi jeg bryder mig en døjt om at blive dekoreret, - men opmuntrende er det nu en Gang ikke at gaa omkring med bart Knaphul."

5.
Afkøling.
"Hvor jeg dog har glædet mig over Deres henrivende Landskaber, Hr. Silkeborg."
"Det kan de dog umuligt mene, Frue?"
"Jo, jeg synes virkelig, at enkelte af dem var ganske pæne."

6.
Gammel Slægt"Jeg er Chef for den danske Linje af Navnet Brødnid, og er i stand til at forfølge mine Forfædre indtil Olaf Hunger, til Trods for de meget usikre moralske Tilstande under Trediveaarskrigen."

7.
Det almene Bedste
"Hvad Anledning har jeg dog givet Dem til at gennemprygle mig?"
"Jeg kan høre, De er en dannet Mand, men saa maa de da osse bedre ku' forstaa end som en anden En, at jeg bare har handlet i Deres egen Interesse."

8.
Smiger
"Nej, nej! Le dog ikke saa ubehersket! Er jeg virkelig saa vittig?"
"Oh ja, o ja! Deres Ekscellence siger flere Vittigheder, end Deres Ekscellence selv véd af."

9.
Jubilæet i Ebletoft
"Saa drikker vi da paa, at de kommende sekshundred Aar maa glide lige saa ubemærket henover Ebletoft som de forløbne."

10.
Forvirring
"Det er forresten mærkeligt, saa Ens Syn paa et Blad forrykkes - naar man blive rakket ned i det."

11.
De Elskendes Vrede
"Naa. kom saa pænt hen og sig om Forladelse til din lille Libby, fordi hun har gjort dig saa bedrøvet!"

12.
Moderne Kunst.
"Det pudsigste er, at han personlig ikke er gal!"

1 kommentar:

  1. Ordensbygen, som drev over
    "Det er saamænd ikke, fordi jeg bryder mig en døjt om at blive dekoreret, - men opmuntrende er det nu en Gang ikke at gaa omkring med bart Knaphul."
    - Det er jo så såre(t) sandt

    SvarSlet