søndag den 2. oktober 2016

En forklædt kommodetyv er en åbenlys collagesammenklistrer (ved navn Asger) OG SENSATION

(så meget jeg vil blogge om alle de bøger jeg læser og anmelder og alting og Trump, men jeg må lige gøre min Schade-serie færdig, og så lover jeg oktober bliver blog-aktivere!)

Det virkelig og reelt  SENSATONELLE i nyudgivelsen af Den himmelske Elskov paa Jorden er

DE 8 ALDRIG FØR TRYKTE COLLAGE-ILLUSTRATIONER AF ASGER JORN TIL
(ikke Den Himmelske Elskov, men)  
KOMMODE-TYVEN, 1937

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gid vi havde vidst, de fandtes, da vi på Arene genudgav Kommode-Tyven, 2003. For jeg vidste godt, at de havde været planlagt til at findes. I mit portræt af Schade i Danske digtere i det 20. århundrede skriver jeg (efter en længere indledning om Schades egne tegninger og omslag):

"I en lille artikel betitlet "Det indbildte billede (...) skriver Asger Jorn, som har malet et fantastisk portræt af Schade og oprindeligt skulle have illustreret Kommode-Tyven med "montager" (...)"
(for Jorns artikel og og portræt se næste blogpost)"

I efterskriften til Kommode-Tyven skriver jeg:

"Kunsthistorisk parentes: (det fremgår af en subskriptionsindbydelse optrykt i pærevællingen Schade i spejlet (1978), at det oprindeligt var meningen, at Asger Jørgensen (senere Jorn) skulle have forsynet bogen med "montager". dem gad man nok have set, selvom forfatterens egne svævende vinetter i sagens antur er yderst kongeniale)"

DEM KAN HVEM SOM HELST SE NU, HVIS DE GIDER!

Og forstander Kurt Finsten fra Krabbesholms Højskole (der samme med Gladiator står bag den Schade.serie, Den himmelske Elskov er første bind i) gjorde sig åbenbart bare den mindste ulejlighed, at spørge sig for på Museum Jorn i Silkeborg ...

Her er ordlyden af subskriptionsindbydelsen:

"Som tidligere sender jeg her med en lille indbydelse
til et Subskriptions-Eksemplar af min nye Bog. den hedder

"Kommode-Tyven"
        eller
Udødelig Kærlighed

og er en Roman eller prosabog paa godt hundrede Sider.
Den bliver smukt trykt, og bliver forsynet med Montager
af Maleren Asger Jørgensen. Den vil udkomme om kort Tid,
og eksemplarerne til subskribenterne bliver som sædvanlig
lidt billigere end i Boghandelen (4 kr.). Og de vil, om
ikke andet ønskes, blive signeret.
  Skulde de have Lyst til et saadant signeret og lidt
billigere Eksemplar, beder jeg dem blot skrive paa ved-
lagte kort.

OG HER TO AF ASGER J'S MONTAGER TIL KOMMODE-TYVEN -
dér et lykkeligt sted mellem Max Ernsts Une Semaine de Bonté og PH's' Danmarksfilm ca.:


Ingen kommentarer:

Send en kommentar