søndag den 26. juni 2016

Min farfars gode danske tale, urefereret

Fra spalten "Det stod i de gamle aviser" i Sjællandske Slagelse

"1941
SLAGELSE: Det er ikke let at sige nøjagtigt, hvor mange Mennesker, der deltog i den St. Hansfest, som Dansk Ungdomssamvirke, Alsangkomiteen og Turistforeningen i aftes havde arrangeret paa Frederikshøj. I et tæt, lang strøm gik Folk lidt før 20-Tiden mod Festpladsen. Folk tog plads og da Mødet skulle begynde, var stort set hele Rundingen besat.
Mange stod op paa Pladsen foran, og det vil nok ikke være helt galt, at anslaa Deltagertallet til omkring tre Tusinde.
Mødet ledtes af Højskoleforstander Nissen, der efter nogle Musiknumre udført af et Ungdomsorkester, bød Forsamlingen Velkommen. Aftenens Taler var Forfatteren Jørgen Bukdahl, der fængslede Tilhørerne ved den stort anlagte, med kraft og varme gennemførte, gode danske Tale. Noget referat skal der ikke gives her."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar