mandag den 25. januar 2016

Thomas sætter autoritativt grænserne i bøgernes ingenmandsland

(også som svar på uklare klagesange og ustrenge flueknepperier i min ELLERS skamrosende anmeldelser af mega-murstenen Danske kunstnerbøger i Kritik - jeg elsker eftertrykkeligt overbevisende typologier, undskyld (lige så skønt ord) skalaer):

"Udkast til en skala mellem poesien og kunstnerbøgerne
Mit bud på en skala mellem poesien på den ene side og kunstnerbogen på
den anden, ser således ud:
14
 
1.
Digtsamling
2.
Digtsamling med vedlagt materiale og/eller illustreret og/eller i
et ukonventionelt format eller materiale
3.
Dobbelt statsborgerskab: poesi og kunstnerbog
4.
Kunstnerbog – verbi-visuel
5.
Kunstnerbog (rent visuel)
 
Det skulle være relativt uproblematisk at skelne en ordinær digtsamling
(kategori 1) fra en udvidet version af samme (kategori 2) og tilsvaren
-
de med den rent visuelle kunstnerbog (kategori 5) i forhold til den ver
-
bi-visuelle (kategori 4). Vanskelighederne opstår i kategori 3s respektive
forbindelser til kategori 2 og 4. Et eksempel: Er Naja Marie Aidts
Bal
-
laden om Bianca
(2002) en illustreret digtsamling, selvom værkets egen
genrebetegnelse er “tekst”, og selvom der eksisterer et asymmetrisk forhold
mellem billederne og teksten (der med få undtagelser er digte)? Eller er der
tværtimod tale om en kunstnerbog, selvom rollefordelingen er klar (tekst:
Naja Marie Aidt, grafik og fotos: Kim Lykke), og selvom digtene, grafisk
og på grund af deres asymmetriske karakter, kan isoleres og trykkes andre
steder? For mig at se er det en illustreret digtsamling. Aidt komplicerer
tingene yderligere ved at ‘versionere’ bogen, da den opsamles i de samlede
275
digte fra 2009: Det nye, uniforme look har naturligt nok konsekvenser for
bogen, der hverken optrykkes i faksimile, nedskaleres eller isolerer teksten.
På original vis ‘remixer’ Aidt bogen ved bl.a. at ændre på rækkefølgen af
fotografier samt udskifte nogle af dem.
15
Den opsamlede bog er en ny bog,
der dog også, vil jeg hævde, er en illustreret digtsamling.
Som regel er der kun én ophavsmand til værker i dette grænseområ
-
de. Når to repræsentanter fra forskellige faggrupper, typisk en forfatter og
en billedkunstner, arbejder sammen, så opstår der normalt et illustreret
værk (mixed media, ikke intermedia). Man formår eller ønsker ikke at
fusionere virkemidlerne, men sideordner dem, ofte på separate sider.
I kategori 3, værker i grænseområdet mellem poesien og kunstner
-
bøgerne, er særligt tre strategier centrale: a) Bogen som materielt objekt,
dvs. en overskridelse af bogmediets almindelige materielle rammer som
en del af værkets konceptuelle helhed, hvilket man ser i Martin Larsens
Svanesøsonetterne,
b) Værket som en udfoldelse af en konceptuel strate
-
gi som i f.eks. Lili W. Hurs
I multiverset er demokratiet enevælde
(2007),
c) Skriften som tekstflade, dvs. en bevægelse fra skrift som neutralt kom
-
munikationsmiddel til skriften som konkret, grafisk fænomen, som man
ser det hos Marcel Broodthaers eller i norske Monica Aasprongs
Soldat
-
markedet
(2003). Der findes et utal af kunstnerbøger, der arbejder inden
for disse registre. Centralt er det dog, at det verbale materiale ikke kun
har en poetisk karakter, men at det står i et, i sagens natur nødvendigvis
refleksivt og bearbejdende, forhold til poesien som genre."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar