mandag den 25. januar 2016

Akademisk Bet-respekt!

I avantgarde-bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek Thomas Hvid Kromanns gode, gode og VIGTIGE artikel "At stamme på et alfabet, som næppe eksisterede endnu". Verbalt-visuelle værker i grænseområdet mellem poesien og kunstnerbogen"- med særligt, skarpt fokus på Højholt - i den glimrende antologi (som jeg nok kommer til at sige mere om  hist eller pist) Dansk samtidslyrik, der GRATIS er til at downloade HER, siger han pæne ting om mig og Bukdahls Bet - Den Smalle Litteraturpris, hvilket jeg skamløst vil citere nedenfor - som sædvanlig og meget passende gør copy-paste visuel poesi af et PDF-klip:

"Et af de få steder i den litterære kri
-
tik, hvor værker fra grænseområdet har fået opmærksom, er hos kritikeren
Lars Bukdahl, der udover sin
principielle hovedkanal på Weekend
avisen
opererer mere autonomt med omfattende og ulønnede digitale sidege
-
sjæfter (Facebook, Twitter og hans blog Blogdahl).
I en artikel fra 2005
skriver Bukdahl: “Bogobjekter taler man om i det store udland, og med
klar henvisning til billedkunsten, artist’s books, og det er af dårlige grunde
noget, vi (heller) ikke har alt for meget af i DK. Og har det skullet være,
har det som regel været billedkunstnere, der har gjort det beskidte arbej
-
de, hvilket meget praktisk betyder, at den litterære institution ikke uden
videre behøver forholde sig til skidtet” (Bukdahl 2005, 48). Men denne
forholden-sig-til-skidtet sker fra tid til anden hos Bukdahl selv, bl.a. i åb
-
ningstalen til udstillingen “Kunst og bøger” på Den Frie i februar 2012,
hvor han skelede misundeligt over til beslægtede felter som kunstnerbo
-
gen, børnebogen og tegneserien, der i højere grad end den traditionelle
litteratur blander skrift og billede. Bukdahls udgangspunkt er ufravigeligt
skønlitterært, men til gengæld opererer han ofte med en inklusiv forestil
-
ling om, hvad poesi er. Bukdahls egen pris, Bukdahls Bet (2004-), er et
détournement af bibliotekernes og Berlingske Tidendes Læsernes Bogpris,
der nominerede bøger “med en bred appel”, hvorfor Bet’en nominerer “det
litterære værk, der har den smalleste appel, den eksklusiveste, originaleste,
særeste, besværligste bogtingest” (Bukdahl 2013). Ud af de ti uddelinger,
der har fundet sted siden 2004, er én en digital udgivelse (2! efter den 12. tildeling til Birgit Munchs blog LB)
34
og tre er al
-
mindelige bøger,
35
mens resten rent faktisk befinder sig i grænseområdet:
Martin Larsens
Svanesøsonetterne
(Bet 2005), Lili W. Hurs
I multiverset er
demokratiet enevælde
(Bet 2007)
,
Martin Larsens
Monogrammer 1-8
(Bet
2009), Cia Rinnes
notes for soloists
(Bet 2009), Amalie Smiths
Fabrikken
falder
(Bet 2011) og Chresten Forsoms
Manhattan
(Bet 2012).(Rasmus Hallings Der Stil der Siebziger (Bet 2014) befinder sig vel også i grænseområdet!? LB)
Priserne
tildeles som ‘litteratur’, men værkerne befinder sig i dette grænseområde.
De øvrige værker på nomineringslisterne er i øvrigt for langt størstedelens
vedkommende almindelige litterære værker, bare smalle af slagsen."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar