torsdag den 10. december 2020

Torben Brostrøm 1927-2020 - ærkekritiker, absolut bedstefaderskikkelse

Torben Brostrøm så sig omkring i det danske poetiske landskabs

evige landskabspoesi og sukkede hårdt over det

grasserende drøvtyggeri

nos jer dog sammen, sagde han til de

omkringvirrende digterspirer

moderniser jer sporenstregs

komplicer jer

usentimentaliser og afmoraliser jer

metaforiser jer

og som kritiseret så digtet

og aldrig svigtet

af modernismemaestro

og hans pens hugormevævre dirigenstok

Ingen kommentarer:

Send en kommentar