lørdag den 3. marts 2012

Skrifter vil jeg i og for sig gerne modtage

(og hvad er straffen hvis jeg rengør området sjusket - eller slet ikke rengør det? Telefonbøger gennem vinduet?:)

SÅDAN GØR DU

Har du et mærke siddende, der ikke længere er gyldigt, skal du først fjerne det og rengøre området omhyggeligt.

Det nye mærke skal sidde højst 10 cm fra det brevindkast, hvor din post afleveres, så omdelere tydeligt kan se det. Du har pligt til at opsætte mærket inden to uger fra modtagelsen.

Sætter du ikke mærket på dit brevindkast/brevkasse kan du risikere at blive slettet fra fra ordningen og derefter modtage reklamer, gratisaviser og andre skrifter.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar