torsdag den 29. marts 2012

Så blev det endelig Frost!

Kritikerprisen 2012 går yderst fortjent til Lars Frost for romanen Skønvirke!

Et stort tillykke til Supersurmule, det kan måske lære ham at være glad eller i det mindste sekundkort veltilfreds!

For aldrig har vel en så litterært selvhadsk bog fået prisen, en bog der vrænger af sig selv som litteratur ved at forvrænge sig selv som triviallitteratur, men gør det vildt virtuost, mens den selvfølgelig vrænger af samme virtuositet, før den kører ud i forvrængning af sproget selv, ren og beskidt støj af den fedeste, Finneganske slags, auto(værns)vrængen - så pragtfuld selv(værds)mutilation er i sandhed prisværdig!   

Sådan lyder motivationen ikke i pressemeddelelsen, den lyder sådan her, med samt klokkeslet og dato for overrækkelsen, hvor Lars vil holde endnu en brandtale imod kæledyr og bilisme, og lidt også om Georg Brandes Prisen:

Kritikerprisen 2011 til Lars Frost og Georg Brandes-Prisen til Lis Møller

Prisuddelingen foregår torsdag den 12. april kl. 17 hos Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 Kbh. V.
Alle er velkomne

Kritikerprisen for 2011 tildeles Lars Frost(født 1973, debut 2000) for romanen Skønvirke (Gyldendal): Skøn er Skønvirke kun til dels. Den er et elektrisk skrummel af en fremtidsroman skrevet af stilisten og velfærdsstatskritikeren Lars Frost. Måske fordi fremtiden i sagens natur er usikker er Skønvirke formet efter den katolske dødsmesse. Man kan som romanens morder, Lise, blive åndssvagt trist af at tænke på fremtiden, og man kan som læser blive underligt og umanerligt opløftet af Lars Frosts romankunst.

Modtageren af Kritikerprisen udpeges ved urafstemning blandt medlemmerne af Litteraturkritikernes Lav. Årets øvrige nominerede var Simon Grotrian for bønnebogen: Domkirkeperlen og Susanne Staun for thrilleren: Hilsen fra Rexville Sidste års modtager af Kritikerprisen var Christina Hesselholdt for fortællekredsen Camilla - og resten af selskabet.

Georg Brandes-Prisen for 2011 tildeles lektor Lis Møller for afhandlingen Erindringens poetik (Aarhus Universitetsforlag). Komiteen motiverer valget således: Erindringens poetik er et arbejde på højt internationalt niveau, der fremlægger et nyt syn på romantikken, idet Lis Møller fokuserer på erindringen og med intens indlevelse følger og fortolker de billeder, hvorigennem digterne fremstiller dette komplekse fænomen. (...)

Begge priserne er på 60.000 kr.,  og finansieres af Statens Kunstråds Litteraturudvalg.

Venlig hilsen

Mai Misfeldt
Oldermand for Litteraturkritikernes Lav

1 kommentar: