torsdag den 1. marts 2012

Nonsensstorm og -stille

Jeg lovede i en blogpost nedenfor at publicere "Nonsens" fra Storm P.'s uoptrykte kortprosa-føljeton fra foråret 1938; det er en smuk, minimalistisk, på samme tid en anti-nonsens- og hyper-nonsens-tekst, en afsløring af hverdagens trummerum som den egentlige kærne-nonsens, - dato: 23. marts 1938, for 74 år siden

Nonsens

Hr. Lommefnug strakte sin lange Hals ud af Flippen for at opleve noget nyt.
  Dér lå Banken, dér laa Caféen - dér gik en svær Herre i Ulster og Besvær. Dagen var som ellers - en Dag med slentrende Skridt ad Fortovet, med Færdsel og Idéer.
  Idéer - ja, der har vi det, tænkte Hr. Lommefnug og lod atter Hovedet indtage Hvilestilling i den flossede Flip. Idéer - det er det, det kommer an paa. man skal have en Idé - - men Hr. Lommefnug havde ingen - og Herren i Ulsteren synes at have endnu mindre - han stod stille et Øjeblik og hostede, saa Hovedet blev blaat og truede med at forvandle sig til en Ballon.
  Men Livet maatte jo leves - altsaa gik Hr. Lommefnug videre - det slog ham, at hans venstre Sko var for løst snøret - altsaa var han ved Bevidsthed endnu. Livet gik sin Gang - i Banken blev sat ind og taget ud (mest ud), i Caféen blev serveret - og den tykke Mand i Ulsteren fandt pludselig paa at se indgaaende paa et Legtøjsvindue. Hr. Lommefnug drejede om ad en Sidegade, han skulde hen og købe tre røgede Sild.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar