mandag den 3. maj 2010

I hvert fald ikke 72 håndskrevne sider

For en måneds tid siden ringede en herre til mig (da jeg var på vej op i et ic3-tog på vej til eller fra Jylland) og meddelte, at han for en klækkelig sum havde indkøbt Peter Laugesens legendariske undergrundspublikation 72 håndskrevne sider, 1970, men da han talte efter, opdagede han, at mappen kun indeholdt 67 (duplikerede) håndskrevne sider, hvilket han naturligvis klagede til antikvariatet over. Men nu ville han gerne høre, hvordan det egentlig forholdt sig med værket: Fandes der overhovedet nogen eksemplarer med 72 sider i. Jeg mente nok, svarede jeg, at jeg vidste et og andet, som jeg imidlertid havde glemt. om sideforholdene i 72 håndskrevne sider, men jeg kunne jo spørge digteren selv, så vi én gang for alle, for vores egen og litteraturhistoriens skyld, kunne få det opklaret. I dag, en måneds tid senere, da jeg stod ved kassen i Irma, ringede herren igen, og jeg havde selvfølgelig ikke fået talt med digteren, men det havde han, og sagen forholdt sig sådan, at Laugesen i sin tid ikke selv havde talt siderne, det havde forlæggeren, og han havde talt forkert, også Laugesens eget eksemplar er på 67 sider. Men der er og bliver sgu noget mystisk ved det sideantal; jeg har talt efter 5 gange i mit eget eksemplar (uafvidende deponeret hos mig af en af familiens venner for tyve år siden), og de første 4 gange blev det nyt antal hver gang (der er den lille komplikation, at nogle sider er beskrevet på begge sider, og nogle er ikke; det tog jeg ikke i betragning ved den første sidetælling), 42, 63, 66, 69, og de to sidste gange har det været 68; jeg kommer også i tvivl om, hvorvidt herren sagde 67 eller 69 sider, men han sagde i hvert fald ikke 68 - og nu tør jeg simpelthen ikke tælle mere, for hvad hvis der pludselig virkelig er 72 sider!!?? Og så kan digteren ellers være så konkret, som han vil, DER på de sider:

Tingene er DER
hvad skal de være på papiret for osse
Papiret er DER
hvorfor skal det bruges til NOGET
Kroppen er der hånden er DER

- resultat fra søgning på "72 håndskevne sider" på antikvariat.dk = publikationer på/med 72 (håndskrevne) sider, man sandsynligtvis godt kan stole på:

OLSEN, ARNOLD. $ammenhængende - en bog for idioter. Nytårspublikation, 1983. 1. oplag. 72 sider. Håndskrevne sider med blå sats. Heftet. Ryg falmet.
¶ Nr. 100 af 400 nummererede eksemplarer.
DKK 100

VEDEL, ANDERS SØRENSEN OG PEDER SYV: Udvalgte danske Viser fra Middelalderen; efter A. S. Vedels og P. Syvs trykte Udgaver og efter haandskrevne Samlinger udgivne paa ny af Abrahamson, Nyerup, og Rahbek. 5 bd. Kbhvn.: J.F. Schultz 1812-14. Med 72 sider med noder. Indb. i 2 lidt senere hlvldrbd. med rygforg. Med indklæbet exlibris og gl. navn på friblad.
¶ Early collection of Danish ballads. 5 vols. in 2, a little later halfleatherbindings. Bibl. Dan. IV, 192.
DKK 2.000

1 kommentar: