tirsdag den 26. december 2017

Klassisk smædedigt om min farfar (M.FL.!) 2

Denne gang af Otto Gelsted, trykt i Kritik Revy 3, 1928

Hjemstavns-Stemning.
Det er den unge, danske Kritik,
den kan hverken leve eller dø:
Skal jeg æde det nationale
eller religiøse Hø?

Kan nogen Djævel forklare,
hvordan et stakkels øg
skal vælge mellem to Dynger
af samme Slags muggen Møg?
I Bukdahl bisser Stangerup
ved rindende Hesselaa.
Men ovenover Problemerne
er Dumheden altid blaa.
O. G.

http://wayback-01.kb.dk/wayback/20101110095745fw_/http://www2.kb.dk/ktss/kritisk/kr283/28350.gif 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar