mandag den 4. december 2017

Bedste fiktionskritik 2017

må være de 10 manuskriptforfatteres Manusfest, her et en håndfuld af de 40 punkter (som passer fint på megen manistream-triviel skønlitteratur (og ikke kun den mainstream-trivielle skønlitteratur, der er kriminallitteratur)) -(Pdf-copypastet opsætning, men så ser det så meget mere manifestligt ud):

"8
Husk, at historier
om mænd hand
-
ler om noget univer
-
selt, om
Mennesket
,
mens historier med en
kvindelig hovedperson
handler om hendes liv
helt specifikt. Gerne
længslen efter en
mand eller fortrydelse
over, at hun ikke har
fået børn. Det vender
altid tilbage til ægge
-
stokkene. Altid!
9
Husk, at en mand
gerne må fravæl
-
ge sine børn, uden det
betyder det store for
hans karakter eller hi
-
storien. Det må kvinder
ikke
. (Som minimum
skal de straffes ben
-
hårdt, hvis de gør det.
Se evt. punkt 3).
10
Husk, at selv
-
om du har
skrevet en kvindeka
-
rakter på 50, så er
det kun en fordel, når
produceren vil caste en
skuespiller på 29. Hvis
det er en tv-serie, kan
du jo så lave mange,
mange sæsoner uden,
at din kvindekarakter
dør af alderdom. Og
en kvinde kan altså fint
have tre teenagebørn
og være overlæge,
selvom hun kun er 29.
Det er ikke urealistisk.
Hun kan have sprunget
nogle klasser over.
11
Husk, at
far-søn-histo
-
rier altid er relevan
-
te. Ingen kan få nok
af far-søn-historier.
Mor-datter-historier er
ikke så interessante,
men
skal
de absolut
laves, skal de i hvert
fald handle om, at
moren har forsømt
datteren, og derfor er
datteren nu på vej ud i
noget snavs, og moren
angrer.
12
Husk, at
mænds identi
-
tetskriser
altid
er inte
-
ressante. Der er in
-
gen, der kan få nok af
scener med en mand,
der stirrer tomt ud af
et vindue og tænder
og slukker en lampe,
mens han revurderer
sit liv. Ingen.
13
Husk, at hvis
din karakter
er en teenagepige, så
kan hun ikke gennem
-
skue situationer og
mennesker omkring
sig. Hun er blåøjet og
vil de forkerte menne
-
sker og forkerte ting.
Fordi hun er så dum
og naiv, er det hende,
der er noget galt med.
Hvis din karakter er en
teenagedreng, er det
verden, der er noget
galt med."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar