onsdag den 18. januar 2017

Herimellem

Peter Laugesens officielle værkliste 1974-1980, vilde år i og med skriften:

Guds ord fra landet, 1974 (totalskrift)
Anarkotika, 1975 (totalskrift)
Blues, 1977 (miniaturskrift)
Hamr & Hak, 1977 (totalskrift)
Den flyvende hollænder, 1977 (totalskrift)
Stol på bumsernes klare sprog, 1977 (minitotalskrift)
Skæve stjerner, 1978 (miniatureskrift)
Den automatiske pilot, 1978 (system-miniatureskrift (trelinjere))
Skibets mytologiske arkitektur, 1979 (brevveksling (hvorfor har jeg ikke den!!??)
Åens skrift, 1979 (total-miniature)
Telegram, 1979 (miniatureskrift)
Forstad til intet, 1980 (miniatureskrift)

- Laugesen siger i mit interview med ham i UGH!:

"De har hver deres karakter, men samtidig ligger nogen af dem i sekvenser på to og tre bøger. Der er Anarkotika og Hamr & Hak og Den flyvende hollænder, som er ét hug midt i 70'erne. Jeg ved ikke, om det er en overgang til noget, det er i hvert fald en afslutning på noget og en begyndelse på noget, der er det samme, men ser lidt anderledes ud.
(...)
de tre bøger er specielle på den led, at i dem har jeg i betydelig højere grad end i nogen andre taget alting med, uanset hvad det var og hvordan det så ud. Et forsøg på at arbejde med nogen meget kaotiske tilstande og acceptere, at så¨danne tilstande, når man skriver på dem og i dem, kan antage så og så mange forskellige former og lade dem stå, som de nu engang kommer til at stå.
(...)
- På dette tidspunkt vil jeg gerne slå ned på nogle af de værker, der skiller sig ud, og i første omgang Åens skrift fra 1979, som med sin enkelhed og sine korttekster meget klart står for sig selv.

Åens skrift hedder sådan, fordi den var skrevet i løbet af en sommer i et sommerhus, min mor havde, lige ved siden af Gudenåen. Børnene var små, og vi boede derude en hel sommer igennem uden adgang til underholdning af nogen art, jeg tror ikke, jeg havde en skrive maskine med. Den er simpelthen skrevet på det sted og på de daglige indtryk, som var børnene og græsset og dyrene og hvad der ellers var at kigge på. det var den visuelle stimulation, og det er den skrevet direkte på og det har resulteret i den form, den har. Men selvfølgelig har det at ville skrive sådan en bog ligget der hele tiden, og helt tilbage fra begyndelsen.
  Meget af det, jeg havde lavet indtil da, også de tre store tykke klumper, var for mig selv at se et forsøg på at nå frem til en eller anden overskuelig enkelhed og klarhed i udtrykket, dels digtet som form og dels at sige mere eller mindre nøjagtigt, hvad der foregår her og nu. "

Det er med andre ord SÅ spændende, hvad Tohu Vabohu, afsendt februar 1979, er for en bog; Schnack oplyser ikke (og det kan jeg godt forstå, skønt med suspense), hvor total og/eller miniature, den faktisk er.

Her er sidstesiderne i bøgerne før og førstesiden i bogen efter:

Den flyvende hollænder, side 173:

her sidder jeg
med en pose ægyptiske
appelsiner og hvad
nytter det for du
    sover og vil ikke
smakke med mig
jeg ryger en pibe
hvid tobak
og alting er sket
måske i morgen igen
er for sent
nu går jeg i seng
men kan ikke snakke
med dig for du
sover og sover
lad os snakke sammen
i søvne
i går sad jeg og drak
i falstersgade
og nu sidder jeg
i marstrandsgade
og drikker sodavand
i dag

        s l e e e p   t i m e   b a b y
        l i t t l e   s h i p   s a i l
        c h a n g e   y o u r   l i f e

Stol på bumsernes klare sprog, side 22:

                   rusens hæmningsløshed

                  at begynde med elementerne eller slutte med dem, partiklerne. grammatikken. Digte af lutter grammatiske læresætninger. Men at stable det op i en sprogets poetik har jeg ikke lyst til. Lad elementerne blande sig selv. Men sæt dem der.
Sæt dem.

              sæt dem
bogstaver, gamle
tegn
      runer hugget
     i sten
      et hjerte af sten

mærkelig gammelmodig
musik af hoppende
pudrede parykker
dinglende smykker
der kaster lyset
fra krystalkronerne
i alle retninger
funklende lysende
og de tykke mure
udenfor de fattige
og sultne masser
på jorden
årene går
i gentagelsens spiral
planterne begynder
               at visne
fuglene
       at falde ned
                    fra himlen
der er så mange tegn
                      nu

Skæve stjerner, side 59: 

kramperne i fantasien
dyr der trækker drømme
på muskeltråde

porcelæn der råber
hvorfor ikke nu

lad os lege   

Den automatiske pilot, side 22:

racer og nationer
     stridende fraktioner
              i det sanselige

_______________________________________________________________

Åens skrift, side 5:

Hvorfor er stenene her
Hvorfor hyler sirenerne
Hvorfor standser deres hyl

Ingen kommentarer:

Send en kommentar