søndag den 1. juli 2018

Gratis (kortfattet) Brøndbyøster-research 1

Vær så god, Katrine!

- fra hjemmesiden forstadsmuseet.dk :

"Brøndbyøsters historie

Sammen med Brøndbyvester ejerlav udgør Brøndbyøster ejerlav i dag Brøndby Kommune. De ydre grænser for dette område, der samtidig danner de to kirkesogne, er uforandret siden middelalderen. Landsbyerne i Københavnsområdet er sjældent særlig godt undersøgt. Derfor ved man i virkeligheden ikke så meget om, hvor gamle de er, men udgravninger i Brøndbyøster i 1980’erne viste, at bebyggelsen i hvert fald har ligget på det samme sted siden 1100-tallet. I kystlandet ned mod Køge Bugt var der tidligere mange moser, der gjorde det vanskeligt at afvande området. Vestegnens landsbyer ligger derfor typisk ved ådalene. Det gælder for eksempel Vallensbæk, Tranegilde, Ishøj, Kildebrønde – og Brøndbyvester og Brøndbyøster. Vandløbet i Brøndbyøster har dog været af mere beskeden størrelse og eksisterer ikke mere i dag.
Brøndbyøsters navn og oprindelse stammer tilbage fra den tidlige middelalder, men selve området har været befolket mange tusind år tidligere. Brøndbyøster landsbys langstraktte form blev skabt for mindst tusind år siden, da gårdene placeredes i en kreds langs byens to gennemgående veje. Dette gamle vejforløb er stadig intakt, men brydes dog af Park Allé, der løber tværs gennem byen."

Billedresultat for brøndbyøster

Ingen kommentarer:

Send en kommentar