torsdag den 23. november 2017

DK's bedste og galeste anmeldelse

må være Frelif Olsens Ekstra Bladet-anmeldelse af Louis Levy af Det sidste århundrede og Escho nyligt genudgivne og jo heller ikke rigtigt velforvarede Menneskeløget Kzradock (lige så meget som den er Levysk, anmeldelsen, er den jo Storm P'sk, selvom Storm P i 1910 slet ikke skrev Storm P'sk endnu)

Forlaget Sidste Århundrede:


"Der kommer næppe flere anmeldelser af Forlaget Escho og vores genudgivelse af Louis Levys MENNESKELØGET KZRADOCK. Til gengæld har vi takket være Levys børnebørn Marie Levy og Morten Levy fået en ny gammel anmeldelse. Vi troede, at kun Berlingske Tidende havde anmeldt bogen i sin tid. Nu viser det sig, at også Ekstra Bladet formenlig har anmeldt den eller i hvert fald haft til hensigt at anmelde den d. 12. marts 1910. Billederne (se kommentarfeltet herunder) viser i hvert fald en kladde til en anmeldelse, og den er er helt lille kunstværk i sig selv. Anmelderen har initialerne F.O. og er dermed med stor sikkerhed selveste chefredaktør Frejlif Olsen, der giver en meget veloplagt pastiche på kapitelindledningernes hektiske stil":

"Det mærkelige ved denne Bog er – at den slet ikke er nogen Bog – men resterne af en Bastion, der under Frederik den Tredjes Regering blev bygget uden lovlig Bevilling. Man vil bedre forstaa – hvorledes L. L. har kunnet genskabe dette Værk af en vittig Aands Smerte over de moderne Havundersøgelsers Skæbne, dersom man vidste, at Louis Levy aldeles ikke eksisterer. Den utrolige og vanvittige Hemmelighed er den, at hvis L. L. eksisterede, vilde denne Bog ikke være blevet udgivet på Gyldendalske Boghandels Forlag. Det skete i Aaret 1873 i Store Strandstræde, paa det Sted – hvor det Hus nu er bygget – hvor Ill. Tid. [Illustreret Tidende] har Kontorer, men det viste sig siden – at det var lutter Opspind. Dog – til Belysning af Spørgsmaalet om Indpodning af Difteri i en døvstum Hund i Trance – og uden hensyn til – at Tandlæge Ruben er flyttet – er selve dette Forhold af en Betydning, der ikke kan undervurderes af noget æstetisk interesseret Menneske med Sans for det Louis Levyske Forfatterfysiognomi. Forhaabentlig vil Menneskeløget Kzradock ikke lægge Gennemførelsen af Forslaget om Masnedø-Broen uoverstigelige Hindringer i Vejen – men i hvert Fald tør man næppe over for en så talentfuld Forfatter gå i Detailler over for meningsforstyrrende Trykfejl i Grundudgravningen – selv om Kaffen koger over. Man står betaget og forvirret – Kranse frabedes – og Telefonbogen er i år udsendt i 65.000 Eksemplarer. Nstrzupqufg 387&H A vumzptabodum.
F. O.
12. marts – 1910"

Ingen kommentarer:

Send en kommentar