fredag den 21. maj 2021

Litterært underskud

Søgte på Per Højholts roman 6512 og pludselig dukkede det yderst specifikke tal op i en Århus Stifttidende-artikel, der begyndte sådan - og Anne Marie kunne jo så passende være en Løgneren-henvisning:

Minus igen: Anne Marie ApS i Højbjerg holder sig i rødt

Firmaet Anne Marie ApS i Højbjerg fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen.

I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6512 til -74.792 kroner før skat. Set over selskabets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2017, der endte med et resultat før skat på -5209 kroner.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar