fredag den 13. oktober 2017

Ord jeg skulle have brugt HÅNSK i avisen i dag

i stedet for det fade enighed:

"Sam-drægtig-hed, en. ved Samdrægtighed voxe smaa, og ved Usamdrægtighed falde store Ting. Holb.​MTkr.498. et Samfund uden Samdrægtighed. Blich.​(1920).XI. 198. der skulde opkomme Tvedragt og Partier, medens nu den hele Slægt lever i Samdrægtighed og Egalitet ligeoverfor Løftet. Kierk.​V.44. OBloch.​D.2I.29.   det er Mennesker tienligere at trette og tviste, end ligesom umælende Creature at leve udi en brutal Samdrægtighed. Holb.​MTkr.501 (jf. JLange.​Breve.121). "

- og en anden gang - denne gang var der HÅNSK tale om skøn samdrægtighed - skal jeg helt klart stjæle Holbergs vending "brutal samdrægtighed"

Ingen kommentarer:

Send en kommentar