lørdag den 17. december 2016

Jeg - en skikkelse

Jeg tænker, at det er en statusopgradering at blive benævnt "skikkelse"; jeg har ikke bidt mærke i, at jeg er blevet det før. Og nu blev jeg det lige af Nils Gunder i Martin A-klagesangen i blogposten nedenfor og så igen (mere positivt) i Niklas Ilsted Smiths (ikke derfor) gode rim-studie Ud af rimtågen, som jeg sidder og læser lige nu:

"Dog eksisterer der selvfølgelig et par skikkelser, som har undersøgt rimet og gjort væsentlige og værdifulde iagttagelser. Her bør nævnes: Jørgen Fafners grundige og systematiske rimtypologier i Digt og form (1989), Lars Bukdahls litteraturhistoriske undersøgelser i af rim og remse-formen i "Poesiens ånd / på samlebånd" (1999) og Bo Hakon Jørgensens Frihed og rim (2015), som fortolker en række Sophus Claussen-digte med rimet som fokuspunkt."

1 kommentar: